Đường Đen và Đường Nâu
Đường đen là gì?

Đường đen là gì?

27/07/2019


Đường đen (dark brown sugar) là một sản phẩm đường saccharose với một màu nâu đen đặc biệt do sự hiện diện của mật đường (mật mía) nhiều hơn so với đường nâu. Hay nói cách khác đường đen là 1 loại đường cát có màu nâu đen tự nhiên.

Xem thêm ››


Đường nâu là gì?

Đường nâu là gì?

15/05/2018


Đường nâu (brown sugar) là một sản phẩm đường saccharose với một màu nâu đặc biệt do sự hiện diện của mật đường (mật mía). Hay nói cách khác đường nâu là 1 loại đường cát có màu nâu tự nhiên.

Xem thêm ››