Đường Đen và Đường Nâu

Đường nâu là gì?

Đường nâu là gì?

15/05/2018


Đường nâu (brown sugar) là một sản phẩm đường saccharose với một màu nâu đặc biệt do sự hiện diện của mật đường (mật mía). Hay nói cách khác đường nâu là 1 loại đường cát có màu nâu tự nhiên.

Xem thêm ››