Chính Sách Đổi Trả Hàng và Hoàn Tiền

24/03/2020 | 215 |
0 Đánh giá

Chính Sách Đổi Trả Hàng và Hoàn Tiền

Hiện tại công ty không có chính sách đổi trả hàng hoá.

Hàng hoá đã mua rồi không chấp nhận đổi trả và hoàn tiền.

--------------------------------------------------

Công ty Đường Biên Hòa

www.BienHoaSugar.com

(028) 66.828.161


Bình luận